Kustannukset

Palkkio asiakkaan toimeksiannosta määräytyy tehtävän vaatiman työn määrän mukaan. Palkkio on riippuvainen myös toimeksiantoon käytettävän työn vaativuudesta niin, että lähes vakiomuotoisissa sopimuksissa kuten testamentti ja avioehtosopimus, palkkio on pienempi. Tuntiveloituksen kokonaiskustannus arvonlisävero mukaan lukien on 135 eurosta 250 euroon. Palkkion lisäksi asiakkaalta veloitetaan välittömät kulut kuten viranomaismaksut ja matkakustannukset. Helpotusta kustannuksiin voi saada valtion osittain tai kokonaan kustantamasta oikeusavusta tai vakuutusyhtiöiden myöntämästä oikeusturvavakuutuksesta. Näistä oikeusturvavakuutus on ensisijainen korvausmuoto. Selvitämme aina asiakkaamme oikeuden näihin oikeusturvaetuihin.

Mistä oikeudenkäynnin kustannus muodostuu?

Merkittävin kustannus oikeudenkäynnissä muodostuu yleensä oikeudenkäyntiavustajan palkkiosta. Seuraavaksi merkittävin kustannus muodostuu yleensä todistajille maksettavista todistamispalkkioista ja matka- ym. kuluista. Lisäksi asian käsittelystä tuomioistuimessa peritään oikeudenkäyntimaksu.

Mikäli oikeudenkäynnin osapuolelle on myönnetty oikeusturvavakuutuksen perusteella oikeusturvaa tai valtion varoista maksettavaa oikeusapua, tulevat nämä edellä mainitut kustannukset katetuiksi päätöksessä mainitulla tavalla. Sekä oikeusturvavakuutus että valtion maksama oikeusapu koskevat kuitenkin vain asianosaisen omia kuluja. Oikeudenkäynnin hävinnyt osapuoli tuomitaan pääsääntöisesti maksamaan voittaneen osapuolen oikeudenkäyntikulut. Nämä jäävät hävinneen osapuolen maksettaviksi, koska yleensä oikeusturvavakuutukset eivät korvaa vastapuolelle tuomittuja oikeudenkäyntikuluja.

Aventura Legal Oy

Varatuomari Hannu Joensuu
Oikeustieteen maisteri Teemu Joensuu

Kemi - Alajärvi

Puh. 050 - 65 321

laki@aven.fi

VASTAUSPALVELU

Vastauspalvelumme antaa maksutonta neuvontaa yksinkertaisissa juridisissa kysymyksissä. Voit käyttää palvelua missä sitten asutkin. Lähetä meille kysymyksesi yhteydenottolomakkeella. Palvelemme tarvittaessa myös puhelimitse vastauspalvelunumerossa 040 1366 433 maanantaista perjantaihin klo 9-11.

VALVONTA

Tuomioistuimissa toimivien tuomioistuinlakimiesten eli oikeudenkäyntiavustajien ja -asiamiesten toiminta on tarkasti säänneltyä ja valvottua.

Lue tarkemmin auktorisoiduista oikeudenkäyntiavustajista