Auktorisoidut oikeudenkäyntiavustajat

Yleisissä tuomioistuimissa toimivien tuomioistuinlakimiesten eli oikeudenkäyntiavustajien ja -asiamiesten toiminta on tarkasti säänneltyä ja valvottua. Oikeudenkäyntiavustajat ovat sekä oikeuskanslerin, tuomioistuinten että Suomen asianajajaliiton valvonnan alaisia. Oikeudenkäynnissä avustajana tai asiamiehenä toimiminen edellyttää oikeudenkäyntiavustajalautakunnan lupaa. 

Oikeudenkäyntiavustajien velvollisuuksista, valvonnasta ja kurinpitoseuraamuksista säädetään luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa. Oikeudenkäyntiavustajalla on oltava ylempi oikeustieteellinen korkeakoulututkinto ja riittävä perehtyneisyys oikeudenkäyntiavustajan tehtävään. Hänen on noudatettava tarkkoja ammattieettisiä sääntöjä, joiden rikkomisesta voi seurata luvan peruuttaminen tai seuraamusmaksu. Ammattieettiset periaatteet löytyvät luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain 8 §:stä. Lainkohdassa säädetään lojaalisuus-, riippumattomuus- ja esteettömyysvelvollisuuksista, salassapito- ja vaitiolovelvollisuudesta, velvollisuudesta huolellisuuteen, täsmällisyyteen, tarpeelliseen joutuisuuteen ja tarpeettomien kustannusten välttämiseen, ammattitaidon ylläpitämis- ja kehittämisvelvollisuudesta, asiakasvarojen erilläänpitovelvollisuudesta, vastaamisvelvollisuudesta yhteydenottoihin, asiakkaan hyväksynnän hankkimisesta tärkeisiin toimenpiteisiin, rehellisyys- ja asiallisuusvelvollisuudesta tuomioistuimia kohtaan sekä suhteesta vastapuoleen ja todistajiin.

Oikeudenkäyntiavustajalla on myös oltava lakisääteinen riittävä vastuuvakuutus tehtävässä toiselle aiheutuvien varallisuusvahinkojen varalta.

Auktorisoidut oikeudenkäyntiavustajat on merkitty oikeudenkäyntiavustajalautakunnan ylläpitämään julkiseen luetteloon.

Aventura Legal Oy

Varatuomari Hannu Joensuu
Oikeustieteen maisteri Teemu Joensuu

Kemi - Alajärvi

Puh. 050 - 65 321

laki@aven.fi

VASTAUSPALVELU

Vastauspalvelumme antaa maksutonta neuvontaa yksinkertaisissa juridisissa kysymyksissä. Voit käyttää palvelua missä sitten asutkin. Lähetä meille kysymyksesi yhteydenottolomakkeella. Palvelemme tarvittaessa myös puhelimitse vastauspalvelunumerossa 040 1366 433 maanantaista perjantaihin klo 9-11.

VALVONTA

Tuomioistuimissa toimivien tuomioistuinlakimiesten eli oikeudenkäyntiavustajien ja -asiamiesten toiminta on tarkasti säänneltyä ja valvottua.

Lue tarkemmin auktorisoiduista oikeudenkäyntiavustajista