VERO-OIKEUS

Verotuskysymysten huomioiminen on olennainen osa yritystoimintaa. Oikealla verosuunnittelulla voi saavuttaa merkittävää etua sekä yrityksen että omistajan verotuksessa. Myös yksityishenkilön elämässä tulee vastaan monenlaisia tilanteita, joissa verosuunnittelulla on tärkeitä vaikutuksia. Tällaisia ovat erityisesti omaisuuden siirrot, joissa on huomioitava perintö- ja lahjaverotukselliset kysymykset, luovutusvoittojen verotus ja varainsiirtoverotus. Olemme apunasi erilaisissa vero-oikeudellisissa ongelmissa, liittyi asiasi sitten yritys- ja yhteisöverotukseen tai henkilöverotukseen.

Verotukseen haetaan muutosta verotuksen muutoksenhakulautakunnalta. Oikaisuvaatimus on tehtävä tuloverotuksen osalta viiden vuoden kuluessa verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta. Verotuksen oikaisulautakunnan antamasta päätöksestä voi hakea muutosta tekemällä valituksen hallinto-oikeuteen. Valitus pitää tehdä viiden vuoden kuluessa verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta.

Hallinto-oikeuden tekemästä päätöksestä voi hakea muutosta tekemällä valituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus antaa siihen luvan. Valitus on tehtävä 60 päivän kuluessa siitä, kun on saanut tiedon hallinto-oikeuden tekemästä päätöksestä.

Verovelvollinen ja yhtymä voivat hakea Verohallinnolta etukäteen ennakkoratkaisua verotusasioissa. Verohallinto antaa sitovan päätöksen siitä, miten se menettelee yksittäisessä veroasiassa toimittaessaan verotusta. Päätökseen voi hakea muutosta. Päätös on maksullinen. Ennakkoratkaisua voi hakea muun muassa tuloverotusta, arvonlisäverotusta, varainsiirtoveroa, kiinteistöveroa, ennakkoperintää ja työnantajan sosiaaliturvamaksua, vakuutusmaksuveroa, perintö- ja lahjaveroa sekä lähdeveroa koskeviin kysymyksiin.

Jos osakeyhtiö tai osuuskunta on vaarassa menettää oikeuden käyttää edellisten vuosien tappioita tai yhtiöveron hyvitystä sen vuoksi, että yli puolet osakkeista tai osuuksista on vaihtanut omistajaa muuten kuin perintösaantona, se voi hakea tähän poikkeuslupaa.

Aventura Legal Oy

Varatuomari Hannu Joensuu
Oikeustieteen maisteri Teemu Joensuu

Kemi - Alajärvi

Puh. 050 - 65 321

laki@aven.fi

Palvelumme

  • ennakkoratkaisuhakemus
  • muutoksenhaku
  • poikkeuslupahakemus
  • verosuunnittelu
  • maksuton lakineuvontapalvelu vastauspalvelunumerossa 040 1366 433 maanantaista perjantaihin klo 9-11 Voit lähettää meille kysymyksesi myös yhteydenottolomakkeella.