Työsopimus

Työsopimus voidaan tehdä suullisesti tai kirjallisesti. Kirjallinen sopiminen on suositeltavaa, muttei pakollista. Sopimus voidaan tehdä toistaiseksi tai määräajaksi. Määräaikaisen työsopimuksen tekeminen edellyttää perusteltua syytä (esim. työn kausiluonteisuus tai sijaisuus) tai työntekijän pyyntöä. Määräaikaista työsopimusta ei voida irtisanoa kesken määräajan, se voidaan kuitenkin purkaa hyväksyttävällä purkuperusteella. Määräaikainen työsopimus voidaan katsoa toistaiseksi voimassa olevaksi, jos se on tehty ilman perusteltua syytä, tai jos määräaikaisuuksia on ollut useita peräkkäin ja työvoiman tarpeen katsotaan muodostuneen pysyväksi.

Työntekijälle on yli kuukauden kestävissä työsuhteissa annettava työsopimuksessa tai muuten kirjallisena keskeiset työsuhteen ehdot, kuten palkkausta, työaikaa, irtisanomisaikaa, työtehtäviä ja sovellettavaa työehtosopimusta koskevat ehdot.

Aventura Legal Oy

Varatuomari Hannu Joensuu
Oikeustieteen maisteri Teemu Joensuu

Kemi - Alajärvi

Puh. 050 - 65 321

laki@aven.fi

Palvelumme

  • työsopimus
  • lomautusasiat
  • yt-lain mukaiset asiat
  • irtisanomisilmoitus
  • työlainsäädännön ja työehtosopimusten tulkinta
  • riitaisuuksien selvittäminen
  • irtisanomisista johtuva oikeudenkäynti
  • työturvallisuuteen liittyvä riita ja oikeudenkäynti
  • maksuton lakineuvontapalvelu vastauspalvelunumerossa 040 1366 433 maanantaista perjantaihin klo 9-11 Voit lähettää meille kysymyksesi myös yhteydenottolomakkeella.