Työsuhteen päättäminen

Toistaiseksi voimassa oleva työsuhde päätetään irtisanomalla tai purkamalla työsopimus. Irtisanottaessa työsuhde päättyy irtisanomisajan jälkeen, purettaessa heti. Työnantajan puolelta tapahtuva irtisanominen edellyttää asiallista ja painavaa syytä. Työsopimuksen purkaminen on poikkeuksellinen menettelytapa, joka edellyttää toisen sopimusosapuolen erityisen moitittavaa menettelyä. Työsuhteen alussa sovittuna koeaikana purku voidaan suorittaa ilman tällaista perustetta, tällöinkään purku ei kuitenkaan saa tapahtua epäasiallisilla perusteilla.

Irtisanomisperusteet on jaettu työsopimuslaissa työntekijästä johtuviin ja tuotannollisiin ja taloudellisiin perusteisiin. Työntekijästä johtuva hyväksyttävä irtisanomisperuste voi olla työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakava rikkominen tai laiminlyönti. Tällöin työntekijälle on kuitenkin vakavimpia tapauksia lukuun ottamatta ensin annettava varoitus ja mahdollisuus korjata menettelynsä. Henkilöstä johtuva irtisanomisperuste voi olla myös sellaisten työntekijän henkilöön liittyvien työntekoedellytysten olennainen muuttuminen, joiden vuoksi työntekijä ei enää kykene selviytymään työtehtävistään. Työntekijän sairaus tai vamma irtisanomisperusteena edellyttää kuitenkin työkyvyn olennaista ja pitkäaikaista vähentymistä. Irtisanottaessa työsopimus työntekijästä johtuvasta syystä on työntekijää kuultava ja selvitettävä uudelleensijoitusmahdollisuus. Irtisanominen on tehtävä kohtuullisessa ajassa perusteen ilmaantumisesta.

Taloudellisista, tuotannollisista tai toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä tapahtuva irtisanominen edellyttää, että työ on näistä syistä olennaisesti ja pysyvästi vähentynyt. Näissä tapauksissa on ennen irtisanomista selvitettävä uudelleensijoitus- ja koulutusmahdollisuus.

Aventura Legal Oy

Varatuomari Hannu Joensuu
Oikeustieteen maisteri Teemu Joensuu

Kemi - Alajärvi

Puh. 050 - 65 321

laki@aven.fi

Palvelumme

  • työsopimus
  • lomautusasiat
  • yt-lain mukaiset asiat
  • irtisanomisilmoitus
  • työlainsäädännön ja työehtosopimusten tulkinta
  • riitaisuuksien selvittäminen
  • irtisanomisista johtuva oikeudenkäynti
  • työturvallisuuteen liittyvä riita ja oikeudenkäynti
  • maksuton lakineuvontapalvelu vastauspalvelunumerossa 040 1366 433 maanantaista perjantaihin klo 9-11 Voit lähettää meille kysymyksesi myös yhteydenottolomakkeella.