Työoikeus

Työsuhteeseen voi liittyä erilaisia oikeudellisia ongelmatilanteita koskien esimerkiksi työsuhteen päättämistä, lomauttamista tai työsopimuksen sisältöä. Tärkeimpiä työoikeuteen kuuluvia lakeja ovat työsopimuslaki, työaikalaki ja vuosilomalaki. Erikseen säädetään muun muassa vuorottelu- ja opintovapaista, työsuojelusta sekä yhteistoiminnasta yrityksissä. Työoikeudellisia asioita säännellään lisäksi alakohtaisesti työehtosopimuksilla. Osa työehtosopimuksista on yleissitovia, mikä merkitsee, että niitä on noudatettava myös työnantajajärjestöön kuulumattomissa yrityksissä.

Aventura Legal Oy

Varatuomari Hannu Joensuu
Oikeustieteen maisteri Teemu Joensuu

Kemi - Alajärvi

Puh. 050 - 65 321

laki@aven.fi

Palvelumme

  • työsopimus
  • lomautusasiat
  • yt-lain mukaiset asiat
  • irtisanomisilmoitus
  • työlainsäädännön ja työehtosopimusten tulkinta
  • riitaisuuksien selvittäminen
  • irtisanomisista johtuva oikeudenkäynti
  • työturvallisuuteen liittyvä riita ja oikeudenkäynti
  • maksuton lakineuvontapalvelu vastauspalvelunumerossa 040 1366 433 maanantaista perjantaihin klo 9-11 Voit lähettää meille kysymyksesi myös yhteydenottolomakkeella.