Sopimusrikkomus

Sopimusta solmittaessa osapuolet suhtautuvat yleensä myönteisesti tilanteeseen ja molempien osapuolten tarkoituksena on saada aikaan toimiva, molempia tyydyttävä sopimus. Jos sitten kuitenkin osoittautuu, että sopimus ei johdakaan odotettuun lopputulokseen, yhteistyö ja vapaaehtoinen myötavaikuttaminen sopimuksen noudattamiseksi ei olekaan yhtä helppoa. Sopimuksen rikkominen liittyy tapauksiin, joissa toinen osapuoli toimii sopimuksen henkeä vastaan, toinen osapuoli ei halua noudattaa sopimusehtoja sen kannattamattomuuden vuoksi tai toinen osapuoli ei kykene noudattamaan sopimuksen ehtoja.

Sopimus voi sisältää joskus määräyksiä sopimuksen tarkistamisesta tietyissä tilanteissa. Tämä voi auttaa välttämään sopimusrikkomuksen päätymistä tuomioistuimen. Ilman tällaisia määräyksiäkin osapuolet voivat neuvottelemalla sopia uusista ehdoista, joilla sopimus saadaan molempia osapuolia tyydyttäväksi.

Sopimusriidan ratkaiseminen voi olla hyvinkin vaikea tehtävä ja erityisesti, jos toinen osapuoli on tyytyväinen sopimukseen ja haluaa pitää siitä kiinni. Riitaa ratkaistaessa huomiota kiinnitetään siihen, mikä oli osapuolten halu ja pyrkimys sopimusta laadittaessa, minkälaisia odotuksia osapuolilla oli sopimussuhteesta ja minkälainen tahdonilmaisu itse sopimukseen on kirjattu. Riidan lopputulos on paljon riippuvainen siitä, mille näistä tekijöistä annetaan suurin painoarvo ja se voi vaihdella oikeuskäytännössä.

Aventura Legal Oy

Varatuomari Hannu Joensuu
Oikeustieteen maisteri Teemu Joensuu

Kemi - Alajärvi

Puh. 050 - 65 321

laki@aven.fi

Palvelumme

  • sopimus
  • kauppakirja
  • osakassopimus
  • franchisingsopimus
  • sopimusneuvottelu
  • sopimuksen tulkinta
  • sopimusrikkomusasia
  • reklamaatio
  • sopimuksen purkamisasia
  • maksuton lakineuvontapalvelu vastauspalvelunumerossa 040 1366 433 maanantaista perjantaihin klo 9-11 Voit lähettää meille kysymyksesi myös yhteydenottolomakkeella.