Pätemätön sopimus

Sopimusoikeuden pääsääntö voidaan sanoa olevan, että mistä on sovittu, siitä pidetään kiinni. Aina ei kuitenkaan ole mahdollista toteuttaa sopimuksen tarkoitusta olemassa olevien oleellisten esteiden vuoksi. Sopimuksesta kiinni pitäminen ei ole oikein tai kohtuullista toista osapuolta kohtaan.

Pätemättömällä sopimuksella tarkoitetaan asiakirjaa, jota ei siinä olevan virheen vuoksi voi panna täytäntöön sisältönsä mukaisesti tai niillä oikeusvaikutuksilla, jotka se normaalisti sisältää. On olemassa pääasiassa kahdella eri tavalla olevia pätemättömiä sopimuksia. Ensiksi sopimus voi olla pätemätön sen vuoksi, että se sisältää virheen, jota ei voi tehokkaasti korjata menettämättä sen tarkoitusta. Sopimus voi näissä tilanteissa olla lainvastainen, siinä voidaan sopia asiasta, johon sopimuskumppanilla ei ole määräysvaltaa tai sopimuskumppanilta voi puuttua oikeustoimikelpoisuus. Toisessa päätapauksessa sopimuksen pätemättömyys edellyttää sopimuskumppanin reagointia. Sopimuksen pätevyys ikään kuin roikkuu ilmassa niin kauan kuin vastapuolella on mahdollisuus reagoida pätemättömyyteen. Perusteena reagoinnille voi olla reklamaatio, vastapuolen sopimuksen vastainen käyttäytyminen tai sopimuksen syntyhetkellä vallinnut olosuhde.

Rajan vetäminen pätevän ja pätemättömän sopimuksen välille ei ole helppoa. Aina sopimusehdon pätemättömyyden ei kuitenkaan tarvitse merkitä koko sopimuksen raukeamista. Samoin kuin toiselle osapuolelle kohtuutonta sopimusta, myös sopimusta, joka sisältää pätemättömän sopimusehdon, voidaan sovitella. Sopijapuolten kannalta on kuitenkin yleensä hyödyllisempää pitää sopimussuhde voimassa.

Aventura Legal Oy

Varatuomari Hannu Joensuu
Oikeustieteen maisteri Teemu Joensuu

Kemi - Alajärvi

Puh. 050 - 65 321

laki@aven.fi

Palvelumme

  • sopimus
  • kauppakirja
  • osakassopimus
  • franchisingsopimus
  • sopimusneuvottelu
  • sopimuksen tulkinta
  • sopimusrikkomusasia
  • reklamaatio
  • sopimuksen purkamisasia
  • maksuton lakineuvontapalvelu vastauspalvelunumerossa 040 1366 433 maanantaista perjantaihin klo 9-11 Voit lähettää meille kysymyksesi myös yhteydenottolomakkeella.