Mitä sopimukseen pitää ottaa?

Lähtökohtaisesti on mietittävä, minkälaisten ongelmien eteen osapuolet suoranaisesti voivat joutua, mutta myös minkälaisia muutoksia olosuhteissa voi tapahtua. Sen lisäksi on syytä määritellä selkeästi seuraukset ja toimenpiteet niiden tapausten varalle, joissa osapuoli laiminlyö omat velvollisuutensa: miten uudelleen neuvottelut tapahtuvat näissä tilanteissa, miten sopimusmuutokset tapahtuvat ja missä olosuhteissa sopimus katsotaan rauenneeksi. Sopimuksen tarkoitus tulee ilmetä selkeästi. Sopimussuhdetta solmittaessa tulee jo miettiä mitä lakeja todennäköisesti sovelletaan mahdollisissa sopimusrikkomuksissa. Kysymykset, mitä tapahtuu toimituksen viivästyessä, maksun laiminlyönnissä, virheellisessä asennuksessa, liian myöhään tehdyssä reklamaatiossa tai poikkeusolosuhteissa, kuten lakossa tai sotatilassa, täytyy huomioida.

Voi käydä hyvin kalliiksi, jos sopimuksessa tärkeitä kysymyksiä jätetään ottamatta huomioon tai jos niistä ei sovita yksimielisesti. Lakimiehen avustaminen sopimuksen laadinnassa ei tarkoita pelkästään juridisen tekstin muotoilemista – se sisältää ennen kaikkea ymmärryksen yritystoiminnan eri osatekijöistä, osapuolten menestystekijöistä, osapuolten riskinkantokyvystä ja oikeudenmukaisuuden huomioon ottamisesta. Kaikki sopimukset, jotka eivät edistä molempien osapuolten tarkoituksia, purkautuvat, ennemmin tai myöhemmin.

Aventura Legal Oy

Varatuomari Hannu Joensuu
Oikeustieteen maisteri Teemu Joensuu

Kemi - Alajärvi

Puh. 050 - 65 321

laki@aven.fi

Palvelumme

  • sopimus
  • kauppakirja
  • osakassopimus
  • franchisingsopimus
  • sopimusneuvottelu
  • sopimuksen tulkinta
  • sopimusrikkomusasia
  • reklamaatio
  • sopimuksen purkamisasia
  • maksuton lakineuvontapalvelu vastauspalvelunumerossa 040 1366 433 maanantaista perjantaihin klo 9-11 Voit lähettää meille kysymyksesi myös yhteydenottolomakkeella.