Rikoksesta epäillyn ja syytetyn oikeuksia

Jokaista on kohdeltava syyttömänä, kunnes toisin todistetaan. Epäselvissä tapauksissa asia on ratkaistava syytetyn eduksi. Oikeus käyttää oikeudellista avustajaa on voimassa käsittelyn kaikissa vaiheissa. Jokaisella rikoksesta syytetyllä on oikeus saada viipymättä yksityiskohtainen tieto häneen kohdistettujen syytteiden sisällöstä ja perusteista. Jo esitutkintavaiheessa epäillyn on viipymättä saatava tietää asemansa esitutkinnassa ja ennen kuulustelua hänelle on yksilöitävä teko, josta häntä epäillään. Itsekriminointisuoja eli oikeus olla vaikuttamatta oman syyllisyytensä selvittämiseen on voimassa käsittelyn kaikissa vaiheissa. Oikeudenkäynnissä syytetyllä on oikeus kuulustella tai kuulusteluttaa sekä itse nimeämiään että vastapuolen nimeämiä todistajia. Hänellä ei ole rangaistusuhkaista totuusvelvollisuutta esitutkinnassa eikä oikeudenkäynnissä. Varattomalla syytetyllä on oikeudenmukaisuuden niin vaatiessa oikeus maksuttomaan oikeusapuun.

Aventura Legal Oy

Varatuomari Hannu Joensuu
Oikeustieteen maisteri Teemu Joensuu

Kemi - Alajärvi

Puh. 050 - 65 321

laki@aven.fi

Palvelumme

  • avustaminen tutkintapyynnön teossa
  • avustaminen esitutkinnassa
  • avustaminen oikeudenkäynnissä
  • oikeusturva- ja oikeusapuhakemukset
  • maksuton lakineuvontapalvelu vastauspalvelunumerossa 040 1366 433 maanantaista perjantaihin klo 9-11 Voit lähettää meille kysymyksesi myös yhteydenottolomakkeella.