Rikosasian käsittely

Rikosasian käsittely alkaa poliisin suorittamasta esitutkinnasta. Esitutkinta aloitetaan, jos rikosta on syytä epäillä. Esitutkinnassa poliisi yrittää selvittää tapahtumien kulun, osapuolet, aiheutuneet vahingot ja asianomistajan vaatimukset sekä koota todistusaineiston. Poliisi toimittaa sitten esitutkintapöytäkirjan syyttäjälle, joka suorittaa syyteharkinnan ja päättää, nostetaanko asiassa syytettä. Jos syyttäjä katsoo tälle olevan todennäköisiä syitä, nostetaan syyte, syytetylle toimitetaan haaste ja asia siirtyy oikeuskäsittelyyn.

Oikeudenkäynti tapahtuu ensimmäisessä asteessa käräjäoikeudessa. Rikosasiassa käsittely on yleensä aina suullinen, pelkästään kirjallisena tapahtuva käsittely vaatii aina molempien osapuolten suostumusta. Ennen varsinaista pääkäsittelyä voidaan pitää valmisteluistunto. Pääkäsittely jakaantuu alkukeskusteluun, asiaesittelyyn, todistelun vastaanottamiseen ja loppupuheenvuoroihin. Asianosaiset esittelevät ja perustelevat kantansa, asianosaisia ja todistajia kuullaan ja vastaanotetaan muut todisteet.

Käräjäoikeuden tuomiosta voi valittaa hovioikeuteen, jossa järjestetään uusi käsittely.

Aventura Legal Oy

Varatuomari Hannu Joensuu
Oikeustieteen maisteri Teemu Joensuu

Kemi - Alajärvi

Puh. 050 - 65 321

laki@aven.fi

Palvelumme

  • avustaminen tutkintapyynnön teossa
  • avustaminen esitutkinnassa
  • avustaminen oikeudenkäynnissä
  • oikeusturva- ja oikeusapuhakemukset
  • maksuton lakineuvontapalvelu vastauspalvelunumerossa 040 1366 433 maanantaista perjantaihin klo 9-11 Voit lähettää meille kysymyksesi myös yhteydenottolomakkeella.