Testamentti

Testamentti on yksipuolinen ja vastikkeeton oikeustoimi, jolla sen tekijä määrää siitä, kenelle hänen omaisuutensa menee hänen kuolemansa jälkeen. Testamentilla ei kuitenkaan voi syrjäyttää lesken tasinko-oikeutta tai vainajan velkojien oikeuksia. Perillisillä on myös oikeus määräajassa vaatia lakiosansa testamentista huolimatta. Omaisuuden saannille ei myöskään saa asettaa testamentissa sellaisia ehtoja, jotka ovat hyvän tavan vastaisia tai jotka kohtuuttomasti rajoittavat saajan normaalia toimintaa.

Testamentti on eräitä hätätapauksia lukuunottamatta tehtävä kirjallisesti ja allekirjoitettava kahden esteettömän todistajan läsnäollessa. Esteettömyys tarkoittaa, että todistajat eivät saa olla esimerkiksi testamentintekijän perheenjäseniä. Todistajat todistavat testamentin oikeaksi nimikirjoituksellaan vakuuttaen samalla testamentin tekijän olleen täysissä sielunvoimissa. Määrämuotoa vastoin tehty testamentti voidaan moitteesta julistaa pätemättömäksi. Myös testamentin tekijään kohdistunut pakottaminen, petollinen viettely tai hänen ymmärtämättömyyttään, tahdonheikkouttaan tai riippuvaista asemaansa hyväksikäyttävä taivuttelu ovat moitteenvaraisia pätemättömyysperusteita, samoin testamentin tekijän alaikäisyys, sieluntoiminnan häiriö tai erehtyminen päätöksenteon kannalta oleellisesta seikasta.

Testamentilla voidaan määrätä joko tietystä omaisuuserästä tai suhteellisesta osuudesta koko jäämistöstä. Ensinmainittua tapausta kutsutaan erityisjälkisäädökseksi eli legaatiksi, jälkimmäistä yleisjälkisäädökseksi. Yleisjälkisäädös perustaa testamentinsaajalle osakkuusaseman kuolinpesässä. Testamentti voidaan tehdä täyden omistusoikeuden antavana, mutta myös käyttö- eli hallintaoikeustestamenttina tai rajoitettuna omistusoikeustestamenttina. Käyttö- eli hallintaoikeustestamentti oikeuttaa omaisuuden hallintaan ja sen tuoton nauttimiseen, mutta ei anna omistusoikeutta. Rajoitetussa omistusoikeustestamentissa omaisuus määrätään siirtymään ensisijaisen testamentinsaajan kuoleman jälkeen toissijaiselle saajalle. Tällaiset määräykset ovat yleisiä puolisoiden keskinäisissä testamenteissa. Määräys ei estä ensisijaista saajaa myymästä kyseistä omaisuutta, mutta estää häntä tekemästä siitä testamenttia.

Testamentin voi halutessaan tehdä ilman lakimiestä. Myöhempien tulkintaongelmien ja riitaisuuksien välttämiseksi siinä on kuitenkin syytä olla tarkkana paitsi muotovaatimuksissa myös testamentin sanamuodossa. Epäselvissä tilanteissa noudatetaan vakiintuneita tulkintaperiaatteita. Tulkintasäännöt ovat erilaisia riippuen muun muassa siitä, olivatko testamentin tekijä ja saaja keskenään avioliitossa.

Asiakirjamalleja löydät täältä.

Aventura Legal Oy

Varatuomari Hannu Joensuu
Oikeustieteen maisteri Teemu Joensuu

Kemi - Alajärvi

Puh. 050 - 65 321

laki@aven.fi

Palvelumme

  • testamentti
  • lahjakirja
  • perukirja
  • perinnönjako
  • pesänselvitys
  • testamentin tulkinta
  • perintöriidat
  • maksuton lakineuvontapalvelu vastauspalvelunumerossa 040 1366 433 maanantaista perjantaihin klo 9-11 Voit lähettää meille kysymyksesi myös yhteydenottolomakkeella.