Perunkirjoitus

Perunkirjoituksen tarkoituksena on luetteloida vainajan ja lesken omaisuus ja velat sekä selvittää perilliset ja testamentinsaajat. Perukirja toimii pohjana perintöverotukselle. Perunkirjoitus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä, jos vainaja asui Suomessa tai hänellä oli omaisuutta Suomessa. Verohallinto voi perustellusta syystä myöntää määräaikaan pidennystä. Perunkirjoituksen laiminlyönnistä voi seurata muun muassa henkilökohtainen velkavastuu vainajan veloista.

Perunkirjoituksen järjestämisestä vastaavat kuolinpesän osakkaat. Pesän ilmoittaa se, jonka hoidossa vainajan omaisuus on tai joka on siihen parhaiten perehtynyt. Perunkirjoitustilaisuuteen on kutsuttava kaikki pesän osakkaat ja muut asianosaiset. Pesän ilmoittaja vakuuttaa valaehtoisesti allekirjoituksellaan antamansa tiedot oikeiksi. Perukirjan allekirjoittavat myös perunkirjoitusta toimittamaan valitut kaksi ns. uskottua miestä, jotka vakuuttavat merkinneensä siihen kaiken oikein ja arvioineensa pesän varat parhaan ymmärryksensä mukaan. Jos pesään perunkirjoituksen jälkeen ilmaantuu uusia varoja, on kuukauden kuluessa järjestettävä täydennysperunkirjoitus.

Perunkirjoituksen voi toimittaa halutessaan ilman lakimiestä. Siinä on kuitenkin syytä olla varsin tarkkana välttääkseen tulevia ongelmia. Perukirjan sisällöstä säädetään perintökaaren 20 luvussa, perintö- ja lahjaverolain 28 §:ssä ja verohallituksen päätöksen 539/1994 1 §:ssä. Katso lisätietoa aiheesta esimerkiksi Verohallinnon verkkosivuilta, tai kysy meiltä.

Asiakirjamalleja löydät täältä.

Perukirja on toimitettava Verohallintoon kuukauden sisällä perunkirjoituksesta. Perintövero tulee perillisten ja testamentinsaajien maksettavaksi, vaikka pesää ei jaettaisi. Vero määrätään erikseen jokaiselle osakkaalle ja sen suuruuteen vaikuttaa perintöosuuden suuruus ja sukulaisuussuhde perinnönjättäjään. Veroasteikko ja perintöverolaskuri löytyvät täältä.

Aventura Legal Oy

Varatuomari Hannu Joensuu
Oikeustieteen maisteri Teemu Joensuu

Kemi - Alajärvi

Puh. 050 - 65 321

laki@aven.fi

Palvelumme

  • testamentti
  • lahjakirja
  • perukirja
  • perinnönjako
  • pesänselvitys
  • testamentin tulkinta
  • perintöriidat
  • maksuton lakineuvontapalvelu vastauspalvelunumerossa 040 1366 433 maanantaista perjantaihin klo 9-11 Voit lähettää meille kysymyksesi myös yhteydenottolomakkeella.