Omaisuuden jakaminen avioerossa

Kun avioliitto tai rekisteröity parisuhde päättyy, on puolisoiden välillä tehtävä omaisuuden ositus. Mikäli puolisot pääsevät sopimukseen omaisuuden jaosta, laativat he siitä joko keskenään tai lakimiehen avustuksella allekirjoittamansa asiakirjan. Jos puolisot eivät pääse sopimukseen jaosta, tulee hakea oikeuden määräämä pesänjakaja suorittamaan omaisuuden ositus. Jos puolisoilla on avio-oikeuden kokonaan pois sulkeva avioehto, osituksen sijaan toimitetaan omaisuuden erottelu.

Osituksessa selvitetään avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästö. Kun kummankin puolison osuus on puolet yhteenlasketun omaisuuden säästöstä, tulee enemmän omistavan puolison luovuttaa omaisuutta vähemmän omistavalle ns. tasinkona.

Ositus voidaan toimittaa heti avioeron tai rekisteröidyn parisuhteen purkamista koskevan asian tultua käräjäoikeudessa vireille. Kupikin puolisoista voi vaatia jakoa toimitettavaksi. Mitä pitemmälle omaisuuden ositusta lykätään, sitä hankalammaksi se yleensä muuttuu. Ositettava omaisuus arvostetaan ositushetken toimittamishetkeen ja osituksen lykkääminen voi omaisuusarvojen muututtua tuoda suuriakin yllätyksiä osituksen lopputulokseen.

Avioerotilanteessa molempien puolisoiden tunne-elämä on varsin epästabiilissa tilassa. Tunteet kuohuvat herkästi ja pienistäkin asioista sopiminen voi tuntua ylivoimaiselta. Tämän takia saattaa ulkopuolisen asiantuntijan käyttäminen olla hyvinkin järkevä ratkaisu myös sopimusjakoon pyrittäessä. 

Aventura Legal Oy

Varatuomari Hannu Joensuu
Oikeustieteen maisteri Teemu Joensuu

Kemi - Alajärvi

Puh. 050 - 65 321

laki@aven.fi

Palvelumme

  • avioehtosopimus
  • keskinäinen testamentti
  • lahjakirja
  • sopimus avioeron varalta
  • ositus avioerossa
  • avioeroon ja ositukseen liittyvät ristiriidat
  • osituksen moite
  • lasten huolto-, asumis- ja elatusapuasiat
  • maksuton lakineuvontapalvelu vastauspalvelunumerossa 040 1366 433 maanantaista perjantaihin klo 9-11 Voit lähettää meille kysymyksesi myös yhteydenottolomakkeella.