Lapsen asuminen, huoltajuus, tapaamisoikeus ja elatus

Avio- tai avoerotilanteeseen liittyy luonnollisesti useita lapsia koskevia ratkaisuja. Eroavat vanhemmat voivat sopia asioista monin eri tavoin. Apua voi saada kunnan lastenvalvojalta. Riitatilanteissa ratkaisut tehdään viime kädessä tuomioistuimessa.

Lapsen huolto voidaan eron yhteydessä sopia joko yhteishuolloksi tai vain toiselle vanhemmalle. Tapaamisoikeudella turvataan lapselle oikeus pitää yhteyttä ja tavata sitä vanhempaansa, jonka luona hän ei asu. Huoltajuus, asuminen, tapaamisoikeus ja erossa asuvan vanhemman elatusvastuu vahvistetaan joko oikeuden päätöksellä tai huoltajien välisellä sopimuksella, joka on vahvistutettava kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnalla.

Elatusavun suuruutta määritettäessä huomioidaan lapsen elatuksen tarve ja vanhempien maksukyky. Oikeusministeriö on julkaissut ohjeen elatusavun suuruuden arvioimiseksi. Ohje on tarkoitettu suositukseksi tavanomaisiin tilanteisiin eikä sillä ole oikeudellista sitovuutta. Käytännössä ohjetta kuitenkin paljolti noudatetaan.

Jos vanhemmat ovat erimielisiä lapsia koskevista päätöksistä, asia voidaan viedä tuomioistuimen ratkaistavaksi. Tuomioistuimen on ratkaistava asia lapsen edun mukaisesti. Ratkaisua varten tuomioistuin teettää yleensä olosuhdeselvityksen sosiaaliviranomaisilla, jotka tapaavat vanhempia ja lapsia yhdessä ja erikseen. Tuomioistuin voi antaa merkitystä lapsen omalle tahdolle riippuen lapsen iästä ja kehitystasosta. Avustamme vanhempaa asian sovinnollisessa ratkaisussa tai, mikäli sopimukseen ei päästä, tuomioistuinkäsittelyssä. 

Aventura Legal Oy

Varatuomari Hannu Joensuu
Oikeustieteen maisteri Teemu Joensuu

Kemi - Alajärvi

Puh. 050 - 65 321

laki@aven.fi

Palvelumme

  • avioehtosopimus
  • keskinäinen testamentti
  • lahjakirja
  • sopimus avioeron varalta
  • ositus avioerossa
  • avioeroon ja ositukseen liittyvät ristiriidat
  • osituksen moite
  • lasten huolto-, asumis- ja elatusapuasiat
  • maksuton lakineuvontapalvelu vastauspalvelunumerossa 040 1366 433 maanantaista perjantaihin klo 9-11 Voit lähettää meille kysymyksesi myös yhteydenottolomakkeella.