Avoliitto

Avoliiton perusteella ei synny avio-oikeuden tapaista oikeutta toisen puolison omaisuuteen. Avoliiton aikana kumpikin puoliso voi ostaa, myydä ja tehdä muita kaikkea omaisuuttansa koskevia päätöksiä ilman toisen suostumusta. Yhteisten hankintojen kohdalla avopuolisoiden onkin tärkeää tehdä kirjallinen sopimus omaisuuden omistuksesta. Näin etenkin, kun toinen on panostanut toista enemmän hankinnan rahoitukseen. Avopuolisot vastaavat kuitenkin yhdessä yhteisen asunnon vuokrasta ja vuokrasopimus voidaan irtisanoa vain yhteistuumin, vaikka sopimus olisi vain toisen nimissä.

Avopuolisoilla ei ole keskinäistä elatusvelvollisuutta. Avopuolisot eivät voi myöskään valita yhteistä sukunimeä. Avoliitossa syntyneen lapsen sukunimi voidaan muuttaa isän sukunimeksi isyyden vahvistamisen jälkeen. Isyyden vahvistamisen jälkeen vanhemmat voivat myöskin sopia lapsen yhteishuoltajuudesta. Avopuolisot eivät peri toisiaan, elleivät he ole tehneet testamenttia. Avopuolison kuollessa hänen omaisuutensa menee ensisijaisesti hänen lapsilleen ja ellei lapsia ole, hänen vanhemmilleen tai sisaruksilleen. Jos avopuolisot ovat asuneet yhdessä vähintään viisi vuotta tai heillä on yhteinen lapsi, eloonjäänyt puoliso tai kuolleen avopuolison perilliset voivat vaatia omaisuuden erottelua tai hyvitystä yhteistalouteen annetusta panoksesta. Viisi vuotta vainajan kanssa yhdessä asuneella avoleskelle voidaan tarvittaessa myöntää harkinnanvaraista avustusta vainajan omaisuudesta. Avopuoliso tai kuolleen avopuolison perillinen voi hakea käräjäoikeudelta pesänjakajan määräämistä omaisuuden erottelua varten.

Aventura Legal Oy

Varatuomari Hannu Joensuu
Oikeustieteen maisteri Teemu Joensuu

Kemi - Alajärvi

Puh. 050 - 65 321

laki@aven.fi

Palvelumme

  • avioehtosopimus
  • keskinäinen testamentti
  • lahjakirja
  • sopimus avioeron varalta
  • ositus avioerossa
  • avioeroon ja ositukseen liittyvät ristiriidat
  • osituksen moite
  • lasten huolto-, asumis- ja elatusapuasiat
  • maksuton lakineuvontapalvelu vastauspalvelunumerossa 040 1366 433 maanantaista perjantaihin klo 9-11 Voit lähettää meille kysymyksesi myös yhteydenottolomakkeella.